Spolupráca s televíziou

Potrebujete zviditeľniť svoje aktivity?