Ako pomôcť

AKO POMÔCŤ

PODPORA PROJEKTU “TELEVÍZIA ŠURANY”

V  súčassnosti  všetky  náklady  spojené  s  projektom  znášame  my.  Sme  združení  v  príspevkovej  organizácii ALLmedia. Toto  je  možné  len  do  určitej  úrovne,  inak  by to  neúmerne  zaťažovalo  neše  rodiny.  Vieme  zabezbpečiť  vysielanie  cecz  DVB-T  (cez  anténu),  taktiež  pokryť  viacerých  vysielateľov  signálu.  Momentálne  každý  z  nás má  ešte  iné  zamestnanie.  Na  dobré  fungovanie  projektu  je  potrebné  zamestnať  tím  ľudí  do  klasického  zamestnaneckého  pomeru,  keďže  sa  stáva,  že  nám  dôležité podujatie  újde  z  dôvodu,  že  nemá  kto  naň  ísť,  keďže  sme  v  práci.  Je  potrebné  zlepšovať  technické  vybavenie,  zaplatiť  inštruktorov  pre  žiakov  v  tréningovom  štúdiu  podobne.

AKÁ KONKRÉTNA POMOC?

1.  FINANČNE    a  to  zaslaním  akejkoľvek  sumy  na  účet  číslo  : SK85  8330  0000  0020  0079  5738, ide  o  špeciálny  transparentný  -  zbierkový  účet,  ktorý  je pod kontrolou Ministerstva vnútra SR. Zbierka je riadne registrovaná.

2.  MATERIÁLOVO-TECHNICKY  a  to  zakúpením  alebo  darovaním  technického  vybavenia  podľa  potreby.  Ak  máte  nejaké  vybavenie  ktoré  nám  chcete  venovať  alebo zakúpiť, zavolajte nám prosím na naše číslo 0903-88 28 44 a dohodnite sa čo by sme potrebovali a ako by sa celý proces zrealizoval.

3. PERSONÁLNE a to že sa aktívne zapojíte do nášho projektu ako prispievateľ alebo externý spolupracovník - dobrovoľník

4.  OBJEDNANÍM  NAŠICH  služieb  a  to  tak  že  si  nás  objednáte  na  natáčanie  alebo  inú  produkčnú  či  postprodukčnú  činnosť,  poprípade  prezentáciu  vo  vysielaní  formou reklamy.

 

Ďakujeme...

a-co-dalej--muz--zamysleny--tvar-140.jpg

Si šikovný, máš talent, o niečom zaujímavom vieš?

Radi vo svojom tíme privítame šikovných ľudí, ktorí nám s našim nápadom môžu pomôcť. Taktiež ak máte vlastné videá, reportáže, alebo iné zaujímavosti z okolia, neváhajte sa s nami o ne podeliť. Ako už názov naznačuje, mienime pôsobiť v okolí mesta Šurany...

 

Máte problém?

Trápi Vás nejaký problém vo Vašom okolí. Napíšte nám o ňom a my sa za ním pozrieme s reportážnou kamerou, spýtame sa za Vás kompetentných a možno pomôžeme Váš problém riešiť.

 

Robíte zaujímavé podujatie?

Dajte nám o ňom vedieť a možno sa stretneme u Vás pri natáčaní reportáže alebo záznamu. Na podmienkach našej účasti sa samozrejme vopred  dohodneme.